Картов център

Уважаеми колеги, в настоящата страница може да се запознаете с информация за електронните карти на Софийския университет. Електронните карти са задължителни за всички студенти (бакалавранти, магистранти), докторанти, специализанти, щатни и хонорувани преподаватели и служители.

Видове карти

Издаване на карта

Подновяване валидност на карта

Получаване на карта

Начини за плащане

Работно време

Допълнителна информация

Мобилни приложения

Безплатен онлайн курс по английски език за 3 месеца с ISIC карта

Безплатен IELTS тест с ISIC карта

Билети за събития и концерти с ISIC или EYC карта