Картов център

В страницата може да се запознаете с информация за електронните карти на Софийския университет. Електронните карти са задължителни за всички учащи {студенти (бакалавранти, магистранти), докторанти, специализанти}, преподаватели {щатни, хонорувани} и служители.

Картовият център вече няма работно време, ако искате да се свържете с нас използвайте контактите по-долу в статията. Ако искате да участвате в процесите на Картовия център – може да кандидатствате на имейла на Студентски съвет при СУ.

Видове карти

Издаване на карта

Подновяване валидност на карта

Получаване на карта

Начини за плащане

Допълнителна информация и контакти

Мобилни приложения

Билети за събития и концерти с ISIC, EYC или ITIC карта

Безплатен онлайн курс по английски език за 3 месеца с ISIC карта

Безплатен IELTS тест с ISIC карта

Процедура при загубена/открадната карта