Картов център


Уважаеми колеги, в настоящата страница може да се запознаете с информация за електронните карти на Софийския университет. Електронните карти са задължителни за всички учащи {студенти (бакалавранти, магистранти), докторанти, специализанти}, преподаватели {щатни, хонорувани} и служители.

КАРТИТЕ ЗА 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА ще се получават от филиалните библиотеки на СУ. Скоро ще бъде обявена дата за начало на раздаването. За повече информация отностно конкретна карта вижте “Получаване на карта 2017/2018”. Ако там има “липсващи данни” като коментар – свържете се с нас на cards@students.uni-sofia.bg

Видове карти

Издаване на карта

Подновяване валидност на карта

Получаване на карта

Начини за плащане

Работно време

Допълнителна информация

Мобилни приложения

Безплатен онлайн курс по английски език за 3 месеца с ISIC карта

Безплатен IELTS тест с ISIC карта

Билети за събития и концерти с ISIC, EYC или ITIC карта

Процедура при загубена/открадната карта