Картов център

Уважаеми колеги, в настоящата страница може да се запознаете с информация за електронните карти на Софийския университет. Електронните карти са задължителни за всички учащи {студенти (бакалавранти, магистранти), докторанти, специализанти}, преподаватели {щатни, хонорувани} и служители.

КАРТИТЕ ЗА 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА ще се получават от филиалните библиотеки на СУ. За студентите, учащи в ЦИЕК -> отдел “Студенти”. За повече информация относно конкретна карта вижте “Получаване на карта”. Ако там има “Свържете се с нас” като коментар – свържете се с нас на следния адрес.

Видове карти

Издаване на карта

Подновяване валидност на карта

Получаване на карта

Начини за плащане

Работно време

Допълнителна информация

Мобилни приложения

Билети за събития и концерти с ISIC, EYC или ITIC карта

Безплатен онлайн курс по английски език за 3 месеца с ISIC карта

Безплатен IELTS тест с ISIC карта

Процедура при загубена/открадната карта