Жури и критерии

Конкурсното жури ще бъде обявено след изтичане на срока за подаване на кандидатурите.

Критерии, които ще бъдат взимани под внимание при разглеждане на кандидатурите:

 • Успех от предходните 2 семестъра;
 • Работа и заемани длъжности;
 • Стажове и практики;
 • Членство в организации;
 • Заемани длъжности с мандатност в различни организации;
 • Образователни семинари, които повишават нивото на компетенции;
 • Организационни умения;
 • Публикации;
 • Участие в конгреси и конференции;
 • Участие в симпозиуми, семинари и лекционни потоци;
 • Участие в спортни мероприятия;
 • Творчески дейности;
 • Eзикови умения;
 • Награди и отличия;