Полезни ресурси

Правилнициправилник СС

правилник СУ

 

правилник общежития

домови съвети

 

 

 

Untitled-2

нормативни документиправила за студентитенаредба

 

 

 

закон

 

 

 

Untitled-2

Untitled-1обр17-2

обр18обр19обр20