Връзки с администрацията

Целта на Комисията по връзки с администрацията (КВА) е да бъде свързващото звено между администрацията на Софийски университет и студентите.

Основна задача на членовете в Комисията е да подпомагат студентските проекти, които постъпват за финансиране, като всеки един проект бива разгледан от проектен координатор, който дава напътствия и насоки на вносителя на проекта, как той да бъде максимално оптимизиран и пригоден за разглеждане от Студентския изпълнителен съвет.

Друга основна функция на комисията е да следи вече гласуваните и одобрени проекти по техния път в самата администрация на СУ, като при нужда и неясноти се намесва там, където има проблем.

Пощата на комисията е administration@students.uni-sofia.bg – всички студенти могат да сигнализират за нередности, където и да било другаде по административните пътища в Университета.

Комисията се грижи и за максимално бързото и коректно осведомяване на студентите по кампаниите за държавни и евростипендии. Основно КВА е разделена на две части. Проектно координиране и членове, проследяващи проектите.

Председател на комисията:
 Георги Гълъбов, имейл: georgi.galabov@students.uni-sofia.bg
 
Координатор по проектната дейност:
Михаил Станев, имейл: mihail.stanev@students.uni-sofia.bg