Записване на новоприети студенти [КСК 2017 г.]


Уважаеми бъдещи първокурсници, в тази статия можете да откриете информация за кампанията по записване в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Препоръчваме предварително да се запознаете с необходимите документи, начина им на попълване, таксите за семестъра и съответната електронна карта, както и местоположението на съответната каса и отдел „Студенти“.

⇒ Класирания

⇒ Потвърждаване на участие в следващо класиране

⇒ Какви документи са нужни?

⇒ Къде да си купя документи за записване?

⇒ Какво и как да попълня?

⇒ Какви са таксите, къде и как плащам семестър и електронната карта?

⇒ Къде да отида за записването?

Общежития

Тагове:  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,