Извънредно Общо събрание на Студентски съвет при СУ “Св. Климент Охридски”

Уважаеми колеги,
Председателят на Студентски съвет свиква извънредно Общо събрание на Студентски съвет. Заседанието ще бъде проведено на 6.03.2018 г. (вторник) от 19:00 ч. в заседателна зала 2 със следния дневен ред:

1. Частични избори.
2. Даване на обяснение относно случващото се в Комисия по настаняване до провеждането на конкурса.
3. Даване на обяснение от членовете на Комисията по избор на нови членове.
4. Обсъждане на вот на доверие на:
4.1...

Прочетете повече

КОНКУРС ЗА НОВИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯ ПО НАСТАНЯВАНЕ

Уважаеми колеги, Студентски съвет обявява конкурс за нови членове на Комисия по настаняване в общежитията на СУ. В срок до 18.02.2018г. кандидатите трябва да изпратят на адрес     izborikn2018@gmail.com следните документи:

–        Сканирана студентска книжка със заверен семестър

–        Кратко CV

–        Мотивационно писмо

Уточняваме, че студенти или докторанти в последна година на своето обучение, както и бивши членове на Комисия по настаняване, заемали тази позиция два мандата, няма да бъдат допуснати до конкурса...

Прочетете повече

Заседания на Общо събрание и Управителен съвет на Студентски съвет при СУ

Уважаеми колеги,

Тъй като заседания на Общото събрание и Управителния съвет на Студентски съвет са публични*, ви  представяме графиците им до края на учебната 2017/2018 година.

Заседания на ОС: 

1 16.1.2018 (вторник) – Заседателна зала № 2 19:00 часа
2 20.2.2018 (вторник) – Заседателна зала № 1 19:00 часа
3 20.3.2018 (вторник) – Заседателна зала № 1 19:00 часа
4 17.4.2018 (вторник) – Заседателна зала № 1 19:00 часа
5 15.5.2018 (вторник) – Заседателна зала № 1 19:00 часа
6 7.6...

Прочетете повече