Следната информация е за вниманието на първокурсниците!

Здравейте, колеги!

– Всички новоприети студенти, които са настанени по система в друг ВУЗ/ стая 100, трябва да дойдат в сряда, 3.10, а да получат разменните си писма;

– Всички некласирани/ненастанени да изчакат до вторник, 2.10, за повече информация относно опциите за настаняване.